Het ministerie van OCW moet het voortouw nemen voor wetten en beleid die inclusief onderwijs stimuleren. Dat vinden zestien organisaties die ouders en leerlingen vertegenwoordigen, waaronder Ouders & Onderwijs en het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS). Ze hebben hierover een brief gestuurd naar de Tweede Kamer.

‘Het is geweldig dat er scholen zijn die op eigen initiatief inclusief onderwijs waarmaken in hun dorp of buurt. Maar er zijn nog te veel scholen die kinderen weigeren als ze zorg of ondersteuning nodig hebben. Het zetten van stappen richting inclusief onderwijs mag voor ons geen vrijblijvende keuze meer zijn’, zo staat in de brief.

De afzenders van de brief vinden daarom dat het ministerie van OCW het voortouw moet nemen om wetgeving en beleid te laten voldoen aan de verplichtingen voor inclusief onderwijs. Dit biedt volgens hen een veel sterkere rechtsbescherming voor ouder en kind. In de brief staat ook om in plaats van leerplicht uit te gaan van leerrecht.

Het doel van inclusief onderwijs is dat kinderen met een beperking dicht bij huis een school kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen en zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Onderwijsminister Dennis Wiersma maakte onlangs bekend dat het de ambitie is om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren.

Lees de brief

Deel dit bericht: