De Kinderombudsman is kritisch over de eerste stap die onderwijsminister Dennis Wiersma heeft gezet naar inclusief onderwijs.

Het doel van inclusief onderwijs is dat kinderen met een beperking dicht bij huis een school kunnen kiezen waar ze zich thuis voelen en zich naar eigen mogelijkheden kunnen ontwikkelen. Dat is op zich goed, maar niet voldoende, vindt de Kinderombudsman, die een brede visie mist.

‘Inclusief onderwijs is een recht uit het Kinderrechtenverdrag maar wordt (…) alleen geregeld voor kinderen met een beperking of ziekte. De inzet voor kinderen met een beperking is (…) ook nodig voor andere groepen kinderen, die om welke reden dan ook extra hulp nodig hebben en nu vaak minder kansen krijgen op school. Bijvoorbeeld kinderen in armoede of kinderen met een migratie-achtergrond.’

Concrete verplichtingen

Een ander punt van kritiek is dat de minister de scholen vrijheid wil geven om zelf invulling te geven aan inclusief onderwijs. De Kinderombudsman denkt dat het alleen een succes kan worden als er concrete verplichtingen komen.

Minister Wiersma maakte onlangs bekend dat het de ambitie is om in 2035 inclusief onderwijs in te voeren.

Lees meer…

Deel dit bericht: