In het schooljaar 2020-2021 hebben de vertrouwensinspecteurs van de Inspectie van het Onderwijs minder meldingen ontvangen over het onderwijs dan in voorgaande jaren. Er kwamen 1296 meldingen binnen.

Doordat in 2020-2021 de scholen voor langere periode gesloten waren wegens corona, is een kwantitatieve vergelijking met voorgaande jaren niet goed mogelijk, meldt de inspectie. Desondanks zegt de inspectie zich zorgen te maken over het toenemend aantal meldingen van seksueel misbruik door medewerkers. In bijna driekwart van het aantal meldingen over seksueel misbruik is de betrokkene ‘een met taken belast persoon’. De inspectie specificeert niet wie dat zijn, maar het gaat dus om mensen met wie leerlingen in de schoolsituatie te maken hebben. Dat kunnen leraren zijn, maar ook schoolleiders of conciërges.

De meeste meldingen gaan over psychisch geweld (41,9%), gevolgd door fysiek geweld (29,2%) en seksuele intimidatie (13,6%). Meldingen van seksueel misbruik maken 7,0% uit van het totaal. Er komen bij de vertrouwensinspecteurs maar heel weinig meldingen binnen over radicalisering (0,8%).

Lees meer…

Deel dit bericht: