Het blijft belangrijk dat scholen het melden als ze dicht moeten vanwege corona of na een sluiting weer opengaan. Dat benadrukt de Inspectie van het Onderwijs.

De inspectie heeft het meldpunt schoolsluiting. Dit meldpunt is te bereiken via het Internet Schooldossier. Er kan melding worden gemaakt van de sluiting en heropening van een hele school (dus niet van alleen een groep of klas). ‘Voor een actueel en scherp beeld is het belangrijk om zowel sluiting als heropening op het moment zelf te melden’, aldus de inspectie.

De gegevens worden verwerkt in maandrapportages met trends en ontwikkelingen op nationaal en regionaal niveau. Uit de eerste rapportage over de maand november bleek dat er toen in het primair en voortgezet onderwijs in totaal 53 scholen scholen en vestigingen vanwege coronabesmettingen de deuren moesten sluiten.

Lees meer…

Deel dit bericht: