In Bestuur en management, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Toezicht, Toezicht inspectie

De Inspectie van het Onderwijs wil input van bestuurders, schoolleiders, leraren, intern begeleiders en ouders voor een nieuw onderwijsresultatenmodel. 

De inspectie zoekt naar een nieuw model dat:

  • de eigen verantwoording van scholen en besturen over hun resultaten versterkt en verbreedt;
  • recht doet aan passend onderwijs op scholen;
  • als fair en rechtvaardig wordt ervaren door alle belanghebbenden.

Het streven is om het nieuwe onderwijsresultatenmodel in 2019 te gaan gebruiken.

Lees meer…

Delen