De Inspectie van het Onderwijs wil input van bestuurders, schoolleiders, leraren, intern begeleiders en ouders voor een nieuw onderwijsresultatenmodel. 

De inspectie zoekt naar een nieuw model dat:

  • de eigen verantwoording van scholen en besturen over hun resultaten versterkt en verbreedt;
  • recht doet aan passend onderwijs op scholen;
  • als fair en rechtvaardig wordt ervaren door alle belanghebbenden.

Het streven is om het nieuwe onderwijsresultatenmodel in 2019 te gaan gebruiken.

Lees meer…

Deel dit bericht: