Ineke Strijp is benoemd als interim voorzitter van de raad van bestuur van Cito. Ze moet het toetsinstituut ‘minder als opdrachtnemer en meer als kennispartner’ in positie brengen.

‘Met de keuze voor Ineke Strijp kiest Cito voor een manager die ruime ervaring heeft opgedaan met het leiding geven aan organisaties en bedrijven in een veranderingsproces’, zo meldt het toetsinstituut. Ze treedt aan in wat het Cito ‘een belangrijke tijd’ noemt.

‘Gezien de ontwikkelingen in het onderwijsveld en het voorgenomen beleid van het kabinet met meer concurrentie en marktwerking, staat Cito, als partner van diezelfde overheid, voor een belangrijke uitdaging.’ Die uitdaging bestaat eruit dat Cito ‘zich minder als opdrachtnemer en meer als kennispartner in positie moet brengen’.

Zelf zegt ze hierover dat ze ‘verbindingen’ wil leggen en ‘in nauwe samenwerking met de overheid en overige stakeholders passende strategische keuzes’ wil verkennen.

Het Cito heeft concurrentie van onder andere Bureau ICE en A-VISION. Deze bureaus maken net als Cito centrale eindtoetsen voor groep 8 van de basisschool. Dat zijn respectievelijk de IEP Eindtoets en de toets Route 8.