Tot 13 januari kunt u deelnemen aan de internetconsultatie over het besluit de rekentoets in het voortgezet onderwijs af te schaffen.

Het besluit bevat technische aanpassingen vanwege het vervallen van de rekentoets. Daarnaast is in het Eindexamenbesluit VO en het Staatsexamenbesluit VO een overgangsbepaling opgenomen. Daarin staan nadere regels over het schoolexamen rekenen voor leerlingen zonder wiskunde. Er wordt onder meer geregeld dat de toets niet meetelt in de uitslagbepaling, maar het resultaat komt wel bij de cijferlijst.

Ga naar de internetconsultatie

 

Deel dit bericht: