De voorgestelde Invoerings- en aanpassingswet WVO is naar de Tweede Kamer gestuurd. De Raad van State had geen opmerkingen bij het voorstel.

Onderwijsminister Arie Slob meldt dat het voorstel is geactualiseerd. Dit betreft onder andere onderstaande kwesties die inmiddels bij wet zijn geregeld:

  • Gelijke kans op doorstroom havo en vwo
  • Doorlopende leerroute vmbo-mbo
  • Meer ruimte voor nieuwe scholen
  • Afschaffing rekentoets
  • Vereenvoudiging bekostiging
  • Schooldiploma praktijkonderwijs

Lees meer…

Deel dit bericht: