Het kabinet vindt het nog steeds geen goed idee om schoolzwemmen weer te verplichten. Dat blijkt uit antwoorden van minister Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en staatssecretaris Sander Dekker van OCW op vragen van de SP.

SP-Kamerlid Michiel van Nispen had vragen gesteld naar aanleiding van een uitzending van Een Vandaag, waarin de Reddingsbrigade Nederland ernstige zorgen uit over de afnemende zwemvaardigheid van kinderen.

Schoolzwemmen mag, maar moet niet

Schippers schrijft dat zij de opvatting van de Reddingsbrigade deelt ‘dat we het niveau van zwemvaardigheid van kinderen goed in de gaten moeten houden’. Dat is primair de verantwoordelijkheid van de ouders, herhaalt zij. Het is volgens haar wel ‘goed om te kijken hoe activiteiten van andere organisaties eraan kunnen bijdragen dat er minder ongevallen plaatsvinden op het water’.

Tot die ‘andere organisaties’ behoren de scholen. Die kunnen, zo schrijft Schippers, samen met ouders en gemeenten bepalen hoe het zwemonderwijs op lokaal niveau wordt vormgegeven.

Bijna iedereen diploma A

Ze wijst er ook op dat nu 95 procent van de kinderen het zwemdiploma A behaalt. Dit noemt ze een ‘zeer hoog’ percentage. ‘Mede hierom acht het kabinet het eventueel opnieuw Rijksbreed invoeren van verplicht zwemonderwijs niet aan de orde’, aldus de minister van VWS mede namens de staatssecretaris van OCW.

Het kabinet heeft eerder al verschillende keren laten weten dat verplicht schoolzwemmen niet weer wordt ingevoerd.

Deel dit bericht: