In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, Krimp, Nieuws, Opheffing en stichting van scholen, Politiek, Samenwerkingsbesturen/-scholen, Tweede kamer

De SGP heeft mede op initiatief van VOS/ABB Kamervragen gesteld over de gewijzigde Regeling bijzondere bekostiging bij fusie.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop wil van staatssecretaris Sander Dekker van OCW weten ‘op welke juridische gronden het bevoegd gezag bij de toekenning van de fusiecompensatie gehouden kan worden aan het criterium van de overgang van 50% van de leerlingen’.

Hij wijst erop dat dit criterium ‘zonder nadere duiding’ wordt vermeld. Bisschop vraagt zich daarom af hoe het te rechtvaardigen is ‘dat het bevoegd gezag wordt afgerekend op een criterium waarvan de invulling zelfs pas bekend was op het moment dat alle relevante fusiebesluiten al genomen moesten zijn’.

Kamervragen na oproep VOS/ABB

De Kamervragen van de SGP volgen op de oproep van VOS/ABB aan schoolbesturen om zich te melden als zij op basis van de gewijzigde regeling verwachten geconfronteerd te worden met een terugvordering van fusiecompensatie.

Lees meer…

Delen