Mr. Céline Haket van de Onderwijsjuristen van VOS/ABB heeft het katern over toelating, schorsing en verwijdering van leerlingen in het voortgezet onderwijs aangepast. Aanleiding daarvoor is aangepaste wetgeving.

Op 1 augustus 2022 is de Wet voortgezet onderwijs 2020 (WVO 2020) in werking getreden. Deze wet is in de plaats gekomen van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en het Inrichtingsbesluit WVO. In het katern zijn de verwijzingen naar de WVO en het Inrichtingsbesluit vervangen door artikelen in de WVO 2020.

Inhoudelijk is het katern op één punt aangepast: voor 1 augustus 2022 gold dat als een leerling van 21 jaar of ouder werd geschorst, het schorsingsbesluit aan de leerling en niet aan diens ouders bekendgemaakt diende te worden. Deze leeftijdsgrens is in de nieuwe wet verlaagd naar 18 jaar.

Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u het herziene katern downloaden.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: