Zijn uw medewerkers toekomstproof? Lukt het om met hen ambities waar te maken? Beschikken zij over de juiste kennis en vaardigheden? Hoeveel medewerkers heeft u eigenlijk nodig? Wat ontbreekt er en wat is op termijn extra nodig? Allemaal vragen die aan bod komen in de Kennisnetwerken HRM van VOS/ABB.

Er zijn drie regionale kennisnetwerken voor het primair onderwijs en één landelijk kennisnetwerk voor het voortgezet onderwijs. Tijdens de bijeenkomsten van deze kennisnetwerken gaat u gericht aan de slag met bouwstenen voor strategische personeelsplanning (SPP). U ontdekt samen met collega’s wat dit kan opleveren.

We bekijken ook hoe u kunt inspelen op de dynamiek in de arbeidsmarkt. Wat zijn knelpunten in de personele bezetting? U maakt op basis van informatie uit uw eigen organisatie een aanzet tot een concreet en direct toepasbaar actieplan. Met als doel om uw bestuur professioneel te adviseren over SPP.

Leven lang leren

De bijeenkomsten van de kennisnetwerken bieden nog meer: de Onderwijsjuristen van VOS/ABB lichten toe wat u kunt doen als er een discrepantie is tussen de huidige en gewenste bezetting. Verder zal Henri Damen van onze partner Aon Onderwijs highlights presenteren van de zorgmarkt in 2022. VOS/ABB licht belangrijke actualiteiten toe op het gebied van HRM.

Op de bijeenkomsten voor het primair onderwijs vertelt Lianne Vorstenbosch van Zin en Ondernemen uit eigen ervaring hoe u medewerkers enthousiast kunt maken voor een leven lang leren.

Paul Sijbers, hoofd P&O Onderwijsgemeenschap Venlo & Omstreken (OGVO), zal zijn ervaringen delen met betrekking tot het gebruik van instrumenten voor SPP. Hoe loopt het in de praktijk en wat zijn de dilemma’s? Projectleider Niko Persoon zal ingaan op de stand van zaken met betrekking tot een mogelijke vereenvoudiging van de CAO PO.

In het kennisnetwerk voor het voortgezet onderwijs zal Lizelot Zantboer van Penta Rho een koppeling maken tussen SPP en taakbeleid. Ook in dit netwerk zal Paul Sijbers van OGVO zijn ervaringen met SPP-instrumenten delen.

Bijeenkomsten in oktober

Onze Kennisnetwerken HRM zijn nadrukkelijk bedoeld om kennis en ervaring met elkaar te delen. Als uw organisatie is aangesloten bij VOS/ABB, kunt u eraan deelnemen. Daar zijn geen kosten aan verbonden.

Primair onderwijs

  • Dinsdag 12 oktober 09.30-13.00 uur, VOS/ABB Woerden (inloop vanaf 09.00 uur, aansluitend lunch)
  • Woensdag 13 oktober 09.30-13.00 uur, online bijeenkomst
  • Donderdag 14 oktober 09.30-13.00 uur, nader te bepalen locatie in Noord-Nederland (waarschijnlijk in Drenthe) (inloop vanaf 09.00 uur, aansluitend lunch)

Voortgezet onderwijs

  • Donderdag 7 oktober 09.30-13.00 uur, VOS/ABB Woerden (inloop vanaf 09.00 uur, aansluitend lunch)

U kunt zich aanmelden voor een van de bijeenkomsten door een mailtje te sturen naar welkom@vosabb.nl onder vermelding van ‘Kennisnetwerk HRM’, de bijeenkomst van uw keuze, de organisatie waarvoor u werkt en uw telefoonnummer.

Let op: als u kiest voor de bijeenkomst op 7, 12 of 14 oktober, willen wij graag van u weten of u voor de lunch bepaalde dieetwensen heeft.

Met inhoudelijke vragen over deze netwerken of over HRM-gerelateerde kwesties kunt u terecht bij onze HRM-adviseurs Ivo Israel (iisrael@vosabb.nl) en Addy Nieuwenhuis (anieuwenhuis@vosabb.nl).

Deel dit bericht: