Als uw organisatie lid is van VOS/ABB, kunt u een handreiking downloaden over de inzet van extra personeel in het kader van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO).

Het NPO is bedoeld voor het inhalen van leerachterstanden die zijn ontstaan door de coronacrisis. Het kabinet trekt daar voor de periode 2021-2023 een bedrag van 8,5 miljard euro voor uit, waarvan in totaal 5,8 miljard voor het primair en voortgezet onderwijs.

Voor de uitvoering van het NPO zijn extra medewerkers nodig. De handreiking zoomt in op vijf mogelijkheden om aan extra medewerkers te komen die mogelijk een achtergrond in het onderwijs hebben:

  1. Samenwerken in de regio en/of tussen primair en voortgezet onderwijs
  2. Zzp’ers
  3. Detachering
  4. Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
  5. Aannemen nieuwe medewerkers in relatie tot strategische personeelsplanning

Als uw organisatie bij VOS/ABB is aangesloten, kunt u de handreiking downloaden:

NPO: handreiking inzet extra medewerkers

Deel dit bericht: