DUO heeft Kijkglas 5 gepubliceerd. Samenwerkingsverbanden primair onderwijs hebben dit kijkglas nodig om het grensverkeer speciaal basisonderwijs (sbo) voor de laatste vijf maanden van 2022 met elkaar te verrekenen. Het kijkglas staat in de beveiligde omgeving Mijn DUO.

Normaal gesproken werd dit kijkglas in oktober 2022 gepubliceerd, maar bij DUO was sprake van een ernstige vertraging. Veel samenwerkingsverbanden hebben het boekjaar 2022 inmiddels afgesloten en vanwege de vertraging bij DUO voor het grensverkeer moeten werken met een schatting.

De definitieve verrekening kan worden gedaan op basis van het nu gepubliceerde kijkglas. Eventuele verschillen worden verwerkt in de cijfers van 2023.

Met ingang van 1 januari 2023 is verrekening van grensverkeer niet meer nodig. Door de wijzigingen als gevolg van de vereenvoudigde bekostiging van het primair onderwijs wordt het sbo op eenzelfde wijze bekostigd als het (v)so.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: