Als leraren in het voortgezet onderwijs hun beklag willen doen over on(der)bevoegde collega’s, dan is het schoolbestuur het eerste aanspreekpunt. Dat schrijft staatssecretaris Sander Dekker van OCW in antwoord op vragen van PvdA-Kamerlid Loes Ypma.

‘Wanneer een docent het niet eens is met de inzet of verdeling van het personeel, is het schoolbestuur het eerste aanspreekpunt. Het inzetten van bevoegd personeel is immers een wettelijke plicht van de werkgever’, aldus Dekker. ‘Indien zich binnen een school misstanden voordoen, is de medezeggenschapsraad een plek om deze te bespreken. Daarnaast kunnen vakverenigingen en vakbonden het aanstellen van onbevoegde docenten in de sector agenderen.’

Dekker wijst ook op mogelijk legitieme redenen om on(der)bevoegde leraren in te zetten. Zo noemt hij tijdelijke vervangingen en moeilijk vervulbare vacatures. ‘Dit mag wettelijk voor maximaal een jaar en kan alleen verlengd worden als de leraar in opleiding is. De werkgever is dus gehouden de onbevoegde docent in staat te stellen alsnog een bevoegdheid te halen.’

Ypma wilde met haar vragen aan de staatssecretaris het rapport Onbevoegd lesgeven: een noodoplossing uit 2008 in herinnering roepen. Dit rapport is destijds uitgebracht door het SCO Kohnstamm Instituut en het ITS.

Deel dit bericht: