VOS/ABB’s partner op het gebied van onderwijshuisvesting HEVO heeft de kostenconfiguratoren voor nieuwbouw en renovatie van gebouwen geactualiseerd. 

Het betreft de kostenconfiguratoren voor het primair onderwijs en voor het voortgezet onderwijs en (voortgezet) speciaal onderwijs voor het jaar 2019. U kunt met deze rekeninstrumenten snel inzichtelijk maken wat een schoolgebouw – dat voldoet aan de minimale wettelijke eisen van het Bouwbesluit 2015 – met of zonder de eisen van het Kwaliteitskader Huisvesting kost.

U kunt de geactualiseerde kostenconfiguratoren opvragen bij HEVO (gratis!).

Lees meer…

Deel dit bericht: