VOS/ABB is kritisch over het wetsvoorstel Onderwijs op andere locatie dan de school. De rode draad in de bijdrage van VOS/ABB aan de internetconsultatie over dit voorstel is dat het bevoegd gezag van een school niet verantwoordelijk kan zijn voor onderwijs dat een leerling elders krijgt.

Dit geldt bijvoorbeeld voor leerlingen die tijdelijk onderwijs volgen in een niet-bekostigde particuliere school, maar ook voor sport- en culturele toptalenten die op een andere locatie les krijgen dan de school waarop zij staan ingeschreven.

Het bevoegd gezag kan, zo vindt VOS/ABB, ook niet verantwoordelijk zijn voor het onderwijs dat ouders aan hun kinderen geven als zij lange tijd in het buitenland verblijven en evenmin voor thuisonderwijs. VOS/ABB vindt dat thuisonderwijzers aan dezelfde minimale bevoegdheidseisen moeten voldoen als leraren in het reguliere onderwijs.

Download de bijdrage van VOS/ABB

Deel dit bericht: