Het voortgezet onderwijs moet in actie komen om de kwaliteit van de schoolexamens te verbeteren. Dat benadrukt onderwijsminister Mariëlle Paul naar aanleiding van de constatering van de Inspectie van het Onderwijs dat de kwaliteit van de schoolexamens nog niet op alle scholen voldoende is.

Op bijna een op de drie scholen die de inspectie heeft onderzocht wordt de schoolexaminering als onvoldoende beoordeeld. Deze scholen hebben van de inspectie herstelopdrachten gekregen.

De problemen doen zich vooral voor in de uitvoering van de schoolexaminering, de kwaliteitsborging en de mate waarin scholen keuzes maken over het schoolexamen op basis van een onderwijs- en toetsvisie.

De uitkomsten van het inspectie-onderzoek laten volgens de minister zien dat er actie nodig is om de kwaliteit van de schoolexamens te verbeteren. Dat moeten de scholen doen op basis van aanbevelingen van de inspectie. Een voorbeeld daarvan is dat de examensecretaris geen deel mag uitmaken van de examencommissie.

Lees meer…

Deel dit bericht: