De Inspectie van het Onderwijs heeft de afgelopen maanden veel herstelopdrachten gegeven op de standaard Basisvaardigheden (OP0).

Sinds september wordt de nieuwe standaard onderzocht. Daarbij kijkt de inspectie in het primair en voortgezet onderwijs naar het curriculum voor Nederlandse taal, rekenen-wiskunde en burgerschap. Het gaat erom dat scholen bewuste keuzes maken in het plannen en uitvoeren van dit curriculum. Vervolgens kijkt de inspectie hoe dit gaat in de klas. Onderdeel daarvan is de wijze waarop leraren zich verantwoorden over de doelen waaraan ze werken.

‘De afgelopen maanden moesten we veel herstelopdrachten geven op basis van de standaard’, aldus de inspectie. Die voegt daaraan toe dat er eerst meer zicht moet zijn op de oorzaken daarvan voordat een oordeel kan worden uitgesproken. Omdat er bovendien nog veel vragen zijn over de nieuwe standaard, zet de inspectie het komend halfjaar in op het bieden van verduidelijking. De inspectie komt onder andere met een webinar.

Lees meer….

Deel dit bericht: