De gemeente Amsterdam sluit ook de laatste vijftien coffeeshops die zich op 250 meter of minder van een school bevinden. Dat staat in een brief van burgemeester Eberhard van der Laan aan de Amsterdamse gemeenteraad.

Met de minister van Veiligheid en Justitie is afgesproken dat alle coffeeshops in de buurt van scholen dicht moeten. Van der Laan erkent in zijn brief dat dit niet dé oplossing is voor het problematisch softdrugsgebruik onder jongeren, maar ‘een onverstandige maatregel is het ook niet’.

Sinds 2014 geldt in Amsterdam de bepaling dat coffeeshops die softdrugs verkopen niet binnen een (loop)afstand van 250 meter van een school voor voortgezet of middelbaar beroepsonderwijs mogen zitten. De gedachte achter deze maatregel is dat de zichtbaarheid van coffeeshops voor jongeren hiermee wordt beperkt, wat het softdrugsgebruik zou kunnen terugdringen.