De gemeenteraad van Alkmaar heeft een stokje gestoken voor de voorgenomen herbenoeming van twee leden van de raad van toezicht van Stichting Ronduit voor openbaar primair onderwijs. Bijna alle directeuren van de openbare basisscholen die onder deze stichting vallen, hebben het vertrouwen in de RvT opgezegd. Dat meldt het Noordhollands Dagblad (NhD).

Het rommelt al maanden rond de raad van toezicht van Ronduit. Dat heeft te maken met hogere vergoedingen die de RvT zichzelf had toegekend. Het NhD meldde eerder dat de RvT de eigen vergoeding had verhoogd naar 8.000 euro per jaar voor een lid en naar 12.500 euro per jaar voor de voorzitter. In 2015 verhoogde de RvT zijn vergoeding ook. Het resultaat: een toename met 400% is zes jaar.

Voorzitter Richard Liefting van de RvT reageerde hierop door te erkennen dat de bedragen hem ‘niet onbekend’ voorkwamen. Hij voegde daaraan toe dat de RvT handelde binnen de richtlijnen van de VTOI-NVTK, de organisatie die de interne toezichthouders uit het onderwijs en de kinderopvang vertegenwoordigt. ‘Het past bij de verantwoordelijkheden die deze baan vergt’, aldus Liefting.

De gemeenteraad van Alkmaar had daar ernstige bedenkingen bij en nam unaniem een motie aan dat er meer grip moest komen op de vergoedingen van de RvT-leden.

Herbenoeming onrechtmatig

Er speelde nog een andere kwestie, namelijk de voorgenomen herbenoeming van voorzitter Liefting en lid Frank Sengers in de RvT. Dat zou hun tweede herbenoeming worden, terwijl RvT-leden hooguit één keer mogen worden herbenoemd. Het NhD meldt nu dat het college van B en W hierover juridisch advies had ingewonnen en dat daaruit ‘klip en klaar’ naar voren kwam dat een tweede herbenoeming onrechtmatig en daarmee onmogelijk zou zijn. Dit betekent dat Liefting en Sengers uit de RvT moeten.

Hoewel op basis van het juridisch advies dat het college had ingewonnen de voorgenomen herbenoeming in feite al van de baan was, sprak ook de gemeenteraad zich er in meerderheid nog tegen uit. Dat deed de gemeenteraad op verzoek van onderwijswethouder Elly Konijn. Zij gaf aan hiermee sterker te staan in komende gesprekken met alle geledingen binnen Ronduit om de rust binnen de stichting voor openbaar primair onderwijs te laten weerkeren.

Vertrouwen opgezegd

Voorafgaand aan de gemeenteraadsvergadering was duidelijk geworden dat vrijwel alle directeuren van de Ronduit-scholen hun vertrouwen in de RvT hadden opgezegd. Zij stellen dat de toezichthouders hun taak niet goed hebben uitgevoerd, met name op het gebied van professionalisering en kwaliteitszorg.

De directeuren spreken wel hun vertrouwen uit in directeur-bestuurder Jan Zijp van Stichting Ronduit. Nadat hij kritiek had geuit op de verhoging van de RvT-vergoedingen, werd zijn ontslag aangekondigd. Dat werd echter na de nodige commotie ingetrokken.

Lees meer…

Deel dit bericht: