De Inspectie van het Onderwijs hanteert voortaan voor de grootste schoolbesturen een lagere signaleringswaarde voor liquiditeit. Volgens de inspectie is dat verantwoord.

Liquiditeit is een graadmeter voor de financiële gezondheid van een schoolbestuur. Die liquiditeit wordt berekend door het geld dat een bestuur op de bank heeft of nog verwacht te krijgen te delen door de schulden die het bestuur op korte termijn moet aflossen. Wordt dit getal te laag? Dan bestaat het risico dat het bestuur zijn rekeningen in de nabije toekomst niet meer kan betalen.

Bij schoolbesturen die meer dan 25 miljoen euro aan baten hebben, hanteert de inspectie voortaan een signaleringswaarde van 0,5. De signaleringswaarde is geen harde norm, benadrukt de inspectie, maar slechts een aanleiding om de situatie verder onder loep te nemen.

Lees meer…

Deel dit bericht: