De definitieve Regeling bekostiging WPO en WEC 2023 is gepubliceerd. Bijna alle bekostigingselementen zijn met 6,3567% verhoogd.

Sinds dit jaar heeft de bekostiging niet meer een personele en materiële component, maar één vaste voet en één bedrag per leerling. Wel is ‘aan de achterkant’ nog sprake van een personeel deel van 89,15% en een materieel deel van 10,85%.

Zoals eerder bleek uit het onderhandelaarsakkoord over de CAO PO is over 2023 de loonindexatie +5,72%. Dit betreft (uiteraard) het personele deel. De bedragen in de regeling gaan dus omhoog met 89,15% x 5,72% = 5,10%.

De regeling zelf laat echter een aanpassing zien van +6,3567%. Dit komt doordat er meer elementen in zijn meegenomen, zoals de bekostiging voor de arbeidsmarkttoelage voor schoolleiders.

In het bedrag per leerling zit nog een aantal andere zaken:

  • cultuureducatie: € 17,96
  • werkdrukmiddelen basisonderwijs: € 274,90
  • werkdrukmiddelen speciaal basisonderwijs: € 412,35
  • werkdrukmiddelen (voortgezet) speciaal onderwijs: € 549,80
  • professionalsering en begeleiding van starters en schoolleiders: € 100,03.

De definitieve regeling vormt de basis voor de bekostigingsregeling die eind deze maand wordt gepubliceerd. In die regeling wordt onder andere de negatieve prijsbijstelling van -0,14% voor 2024 verwerkt.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: