In Jurisprudentie: Klachten

Een medewerker vindt dat de bestuurder te laat en onduidelijk heeft gecommuniceerd over het inhouden van loon bij deelname aan een onderwijsstaking. De kern van het geschil tussen de werknemer en zijn werkgever, het bestuur, heeft betrekking op zijn rechtspositie, namelijk de inhouding van het loon van de werknemer. De Commissie behandelt geen klachten over de rechtspositie van een werknemer. De wijze waarop het bestuur de maatregel van het inhouden van loon heeft voorbereid is zo verweven met het geschil over de rechtspositie, dat de Commissie dit niet als een zelfstandige klacht aanmerkt. De werknemer is kennelijk niet-ontvankelijk in zijn klacht. De Commissie neemt de klacht daarom niet in behandeling.

De gehele uitspraak is hier te vinden. (uitspraak 1091139)

Delen