Landelijke Klachtencommissie, 28414: Klacht over informatieverstrekking gescheiden ouder ongegrond. Klacht over niet ontvangen volledige leerlingdossiers gegrond. De school moet het dossier opschonen.

Een vader is gescheiden van de moeder van zijn kinderen. Zij hebben gezamenlijk ouderlijk gezag. Zijn twee kinderen volgen onderwijs op de school. De vader vraagt om een kopie van de leerlingdossiers en ontvangt van de school een uitdraai. De leerlingdossiers bevatten...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 2022015313: Klacht over informatieverstrekking aan de Raad voor de Kinderbescherming. De school had duidelijker moeten vermelden dat geen sprake was van zorgen omtrent de leerling, maar dat het ging om aandachtspunten.

De Raad voor de Kinderbescherming (de Raad) voert in het kader van een omgangsregeling een onderzoek uit. De moeder geeft de school van haar dochter op als informant. De school vult het vragenformulier van de Raad in. De moeder vindt dat de school onjuiste en...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109358: Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken

Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter, die dyscalculie heeft, onvoldoende ondersteuning biedt en niet adequaat communiceert. Zo heeft de school plotseling, zonder voorafgaand overleg de faciliteitenpas ingetrokken. Ook is volgens de moeder een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109160: Klacht over het weigeren van externe specialistische rekenbegeleiding ongegrond. De ondersteuning die de school biedt, is vooralsnog voldoende

Een leerling is gediagnosticeerd met dyscalculie. Zijn ouders willen dat de school externe specialistische rekenbegeleiding inzet voor hun zoon. De school begeleidt de leerling zelf, volgens de ouders om financiële redenen. Ouders vinden het niet rechtvaardig dat...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109346: Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd

De (stief)ouders van een leerling klagen erover dat de school te weinig heeft gedaan om een veilig schoolklimaat te bieden voor hun zoon. Zo heeft het personeel bij hem fysiek ingegrepen. Ook klagen zij erover dat er (te) veel lessen zijn uitgevallen. De klacht die de...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109270: Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken

Een moeder klaagt onder meer over de schorsing van haar dochter. De moeder meent dat de schorsing onterecht is en dat het gedrag van de moeder niet aan de schorsing ten grondslag mag worden gelegd. Daarnaast klaagt de moeder over aan aantal andere onderwerpen. Zo...