Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109358: Klacht over ondersteuning leerling met dyscalculie deels gegrond. De school had niet zomaar plotseling de faciliteitenpas van de leerling mogen intrekken

Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter, die dyscalculie heeft, onvoldoende ondersteuning biedt en niet adequaat communiceert. Zo heeft de school plotseling, zonder voorafgaand overleg de faciliteitenpas ingetrokken. Ook is volgens de moeder een...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109160: Klacht over het weigeren van externe specialistische rekenbegeleiding ongegrond. De ondersteuning die de school biedt, is vooralsnog voldoende

Een leerling is gediagnosticeerd met dyscalculie. Zijn ouders willen dat de school externe specialistische rekenbegeleiding inzet voor hun zoon. De school begeleidt de leerling zelf, volgens de ouders om financiële redenen. Ouders vinden het niet rechtvaardig dat...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109346: Klacht over onveilig schoolklimaat, time-out, uitval van lessen en onzorgvuldige klachtbehandeling door het schoolbestuur. Als een time-out feitelijk neerkomt op een schorsing dan moet de daarbij horende procedure worden gevolgd

De (stief)ouders van een leerling klagen erover dat de school te weinig heeft gedaan om een veilig schoolklimaat te bieden voor hun zoon. Zo heeft het personeel bij hem fysiek ingegrepen. Ook klagen zij erover dat er (te) veel lessen zijn uitgevallen. De klacht die de...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109270: Klacht over schorsing van leerling gegrond. De school mag de schorsing niet baseren op het gedrag van de moeder en moet een kenbare belangenafweging maken

Een moeder klaagt onder meer over de schorsing van haar dochter. De moeder meent dat de schorsing onterecht is en dat het gedrag van de moeder niet aan de schorsing ten grondslag mag worden gelegd. Daarnaast klaagt de moeder over aan aantal andere onderwerpen. Zo...

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, 109211: Klacht over plaatsing op tussenvoorziening, schorsing en melding Veilig Thuis deels gegrond. Inhoudelijk gezien heeft de school in redelijkheid de bestreden beslissingen kunnen nemen

Een leerling is aan het begin van het schooljaar begonnen op een tussenvoorziening voor hoogbegaafde kinderen. De moeder van de leerling klaagt erover dat zij daarmee niet heeft ingestemd. Op enig moment heeft de school de leerling geschorst en een melding bij Veilig...

Landelijke Klachtencommissie Islamitisch Onderwijs,109202: Klacht over onder meer melden van schoolverzuim bij leerplichtambtenaar ongegrond. De school moet bij bepaalde mate van ongeoorloofd verzuim een melding doen bij de leerplichtambtenaar

Ouders hebben twee zonen op school. Zij klagen erover dat de school hen ongelijk behandelt en discrimineert. Zo was een zoon verplicht om deel te nemen aan een excursie naar een kerk en mocht hij niet meedoen met de gymles omdat hij zijn huiswerk niet had gemaakt. Ook...