Landelijke Klachtencommissie Onderwijs, Klacht over niet bevorderen ongegrond. De school mocht op grond van de cijfers en de adviezen van de vakdocenten besluiten om de leerling niet te bevorderen.

Een leerling zit in 1 vmbo-tl. Aan het einde van het schooljaar besluit de school de leerling niet te bevorderen naar 2 vmbo-tl, maar af te laten stromen naar 2 vmbo-k. De vader van de leerling [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC): Klacht over de houding van een leerkracht, de directeur en het bestuur over een relatie tussen een leerkracht en een ouder. De leerkracht had de relatie moeten melden en de school had oplossingsgericht moeten handelen.

Een vader gaat een relatie aan met een leerkracht. Dat schooljaar zat de zoon bij die leerkracht in de groep. De dochter zou ook nog twee jaar bij de leerkracht in de groep komen. De moeder, die [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs (LKC), klacht over verzuimmelding bij leerplichtambtenaar kennelijk ongegrond. De school heeft voldaan aan haar wettelijke verplichting om ongeoorloofd verzuim te melden.

Ouders hebben hun zoon ziekgemeld bij de praktijkschool. De dag daarna hebben zij de school meegedeeld dat hun zoon naar het buitenland was vertrokken om daar zijn opleiding te vervolgen. De [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs – Klacht over behandeling en begeleiding leerling. Als een leerling meer ondersteuning nodig heeft, moet de school duidelijke afspraken over de begeleiding maken of een groeidocument opstellen.

Een moeder klaagt erover dat de school haar dochter niet goed heeft begeleid. Ook klaagt zij over de negatieve benamingen die de school over haar dochter heeft opgenomen in het leerlingendossier. [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs – Klacht over verstrekken van informatie aan Veilig Thuis ongegrond. De school hoefde geen toestemming aan de vader te vragen om informatie aan Veilig Thuis te verstrekken.

Veilig Thuis benadert de school voor informatie over de kinderen van een vader. De school verstrekt deze informatie. Volgens de vader had de school hem hiervoor toestemming moeten vragen. Ook [...]

Landelijke Klachtencommissie Onderwijs – Klacht over niet bevorderen ongegrond. De resultaten van de leerling waren onvoldoende en de school is de gemaakte afspraken over begeleiding nagekomen.

De leerling volgt na het behalen van het mavo-diploma de havo. Al snel blijken haar resultaten onvoldoende. Er volgt overleg waarin de school en de moeder afspraken maken. Maar de leerling blijft [...]

page 1 of 4