De onderwijsvakbonden roepen op tot een landelijke staking op donderdag 5 oktober. De bonden eisen meer geld voor de leraren. De loonstijging van 5% die het kabinet voorstelt, is volgens hen onvoldoende om de inflatie bij te houden. De bonden eisen 12%.

Volgens dagelijks bestuurder Thijs Roover van de Algemene Onderwijsbond (AOb) is de staking bedoeld om het vak van leraar aantrekkelijk te maken en houden. Hij wijst erop dat door de lerarentekorten de kwaliteit van het primair en voortgezet onderwijs achteruit gaat. Zijn collega Jelmer Evers zegt dat het onderwijs de afgelopen jaren in een negatieve spiraal is geraakt. Dat komt volgens hem door ‘een te laag salaris en een te hoge werkdruk’. Die aspecten hebben ertoe geleid dat steeds minder mensen leraar willen worden, stelt Evers.

Geen extra geld van kabinet

Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf en zijn afgetreden collega Dennis Wiersma lieten onlangs weten dat het onderwijs niet hoeft te rekenen op meer geld. Zij zeiden dat er al extra geld is uitgetrokken voor betere arbeidsvoorwaarden en dat het kabinet bovendien met generieke maatregelen de koopkracht al zo veel mogelijk op peil houdt. ‘Vanwege deze inzet langs meerdere lijnen, ligt het niet in de rede dat het kabinet hier op dit moment nog iets bovenop doet’, zo staat in deze brief.

De landelijke onderwijsstaking op 5 oktober wordt georganiseerd door de AOb, CNV, FNV, de schoolleidersvakbond AVS en de Federatie van Onderwijsvakorganisaties FvOv.

Lees meer…

Deel dit bericht: