Het is bekend wie er in de wetenschappelijke commissie zitten die zich gaat buigen over de vernieuwing van het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs.

De wetenschappelijke curriculumcommissie werd in juli ingesteld. In juli en augustus was de werving van de leden. De samenstelling is nu door onderwijsminister Arie Slob bekendgemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. Hij benadrukt in die brief dat bij de selectie ‘rekening is gehouden met een diversiteit van achtergronden en expertise’.

Dit zijn de leden:

  • Prof. dr. Roel Kuiper, historicus en filosoof, hoogleraar en rector aan de TU Kampen (voorzitter);
  • dr. Orhan Agirdag, socioloog en universitair hoofddocent onderwijskunde aan de Katholieke Universiteit Leuven en de Universiteit van Amsterdam;
  • prof. dr. Gert Biesta, onderwijspedagoog en als hoogleraar aan de National University of Ireland at Maynooth, de University of Edinburgh en de Universiteit voor Humanistiek;
  • prof. dr. Roel Bosker, hoogleraar theoretische en vergelijkende onderwijswetenschappen aan de Rijksuniversiteit Groningen;
  • dr. Nienke Nieveen, onderwijskundige, universitair hoofddocent curriculumontwerp en opleidingsdirecteur lerarenopleidingen aan de Universiteit Twente;
  • prof. dr. Maartje Raijmakers, hoogleraar onderwijswetenschappen en cognitieve ontwikkeling aan de Vrije Universiteit en de Universiteit van Amsterdam;
  • prof. dr. Jan van Tartwijk, hoogleraar onderwijswetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Het streven is dat de wetenschappelijke curriculumcommissie in november met haar eerste adviezen komt.

Lees meer…

Deel dit bericht: