VOS/ABB en PentaRho brengen hun kennis en ervaring op het gebied van voorzieningenplanning in het voortgezet onderwijs bijeen. Deze unieke samenwerking heeft met name betrekking op regionale plannen voor onderwijsvoorzieningen (RPO’s).

Voorzieningenplanningen gaan over alle wet- en regelgeving die van toepassing is op de vraag wie, waar en onder welke omstandigheden welk soort voortgezet onderwijs mag aanbieden. Hieronder vallen de regels voor stichting, opheffing, omzetting, splitsing, verplaatsing en nevenvestigingen. Naast het juridische aspect kent een voorzieningenplanning ook een sterke procesmatige kant. In het voortgezet onderwijs hebben besturen de mogelijkheid die voorzieningenplanning met elkaar vast te leggen in een plan voor vijf jaar.

PentaRho heeft van het ministerie van OCW de meerjarenopdracht gekregen om in krimpgebieden, waar het onderwijsaanbod bedreigd wordt, partijen bij elkaar te brengen en te ondersteunen bij het verwezenlijken van een dekkend aanbod in de regio. De meerwaarde van onze samenwerking bestaat uit de uitgebreide kennis en ervaring van VOS/ABB op het juridische vlak en op het gebied van identiteit van het voortgezet onderwijs in combinatie met de procesbegeleiding in voorzieningenplanningen waar PentaRho zeer sterk in is.

Directeur Hans Teegelbeckers van VOS/ABB: ‘Ik ben erg blij dat VOS/ABB deze unieke samenwerking met PentaRho tot stand heeft kunnen brengen. Wij ondersteunen schoolbesturen in grote trajecten over planvorming graag, zodat zij met elkaar een krachtig, gevarieerd en toekomstbestendig onderwijsaanbod kunnen neerzetten. Dat past bij onze visie dat er overal voor alle leerlingen goed onderwijs moet zijn.’

Senior adviseur bestuurlijke samenwerking Fred Ruijling van PentaRho voegt daaraan toe, dat de samenwerking met VOS/ABB een uitgelezen kans biedt om een optimale regionale planning tot stand te brengen. ‘De procesmatige kant, daar zijn wij heel sterk in. Met de specifieke kennis en ervaring die VOS/ABB inbrengt, kunnen wij een compleet aanbod neerzetten om middelbare scholen daar waar dat nodig is, bij elkaar te brengen met als doel een aanbod te realiseren waarmee elke leerling uit de voeten kan.’

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

Deel dit bericht: