Scholen zijn niet geholpen met een eenzijdig antwoord op de vraag of mobieltjes in de klas moeten worden verboden. Het gaat juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. Dat meldt de VO-raad, die hierbij verwijst naar een handreiking uit 2019.

De discussie over de vraag of mobieltjes in de klas moeten worden verboden, komt geregeld terug en is ook nu weer actueel. Daarbij wordt gekeken naar Frankrijk, waar zo’n verbod geldt. In Nederland zou dat er ook moeten komen, vindt CDA-Tweede Kamerlid René Peters. Hij legt uit waarom: ‘Leerlingen kunnen niet multitasken. Het gebruik van mobiele telefoons is slecht voor hun concentratie en slecht voor de leerresultaten. We helpen leerlingen en we helpen docenten door landelijk één lijn te trekken en telefoongebruik tijdens de lessen te verbieden’, aldus Peters.

De CDA’er kwam met een motie om mobieltjes in de klas te verbieden en hij kreeg daarvoor brede steun in de Tweede Kamer. Onderwijsminister Dennis Wiersma liet weten dat hij tegen een wettelijk verbod op mobieltjes in de klas is, maar hij zegde de Kamer wel toe dat hij met scholen wil gaan praten over de manier waarop zij eventueel het gebruik van mobieltjes in de klas kunnen verbieden. De minister erkende dat mobieltjes een stoorzender kunnen zijn en dat leerlingen er soms door worden afgeleid. Het is volgens hem aan de scholen om een afgewogen smartphonebeleid te maken. Hij verwees daarbij naar een handreiking van Kennisnet.

De VO-raad verwijst in het licht van de discussie nu ook naar deze handreiking uit 2019. Volgens de sectororganisatie zijn scholen niet gebaat bij een eenzijdig antwoord en gaat het juist om het maken en volgen van integraal beleid dat past bij de school. De VO-raad wijst erop dat in de brochure staat dat het belangrijk is om in te zetten op zelfregulering van leerlingen als het gaat om het gebruik van hun smartphone.

Lees meer…

Deel dit bericht: