De subsidieregeling om leraren vrij te roosteren zodat zij meer tijd hebben voor coaching van leerlingen, heeft positieve resultaten. Maar er zijn ook knelpunten, zo blijkt uit monitoring en evaluatie van de eerste tranche scholen die gebruik hebben gemaakt van deze subsidieregeling, die onder het Actieplan Gelijke Kansen valt.

Een belangrijke succesfactor is dat vrijgeroosterde leraren ervaren dat zij meer tijd kunnen besteden aan activiteiten die zij belangrijk vinden. Ook draagt de subsidieregeling bij aan structuur en regelmaat in die activiteiten. Leerlingen geven aan dat zij tevreden zijn over het een-op-een-contact met de leraren en de mogelijkheid om aan persoonlijke doelen te werken.

Het belangrijkste knelpunt dat uit de monitoring en evaluatie naar voren komt, is het lerarentekort. Ook blijkt dat kennis die leraren opdoen weer verloren kan gaan door onvoldoende overdracht aan collega’s. Andere knelpunten zijn de soms gefragmenteerde inzet van verstrekte subsidie en daardoor onvoldoende focus op activiteiten. Ook blijkt dat de activiteiten waarvoor de subsidie wordt ingezet, niet altijd aansluiten bij de behoeften van de betrokken leraren.

Nieuwe subsidieronde

De eerste en tweede subsidieronde zijn afgesloten. Twintig schoolbesturen in het primair en voortgezet onderwijs kunnen binnenkort gebruikmaken van de derde subsidieronde voor de periode 2021-2023. Een bestuur kan maximaal 292.950 euro aanvragen voor twee schooljaren.

De subsidieregeling 2021-2023 wordt binnenkort gepubliceerd in de Staatscourant. De sluitingsdatum van de nieuwe aanvraagperiode is 1 april 2021. Aanvragen kunnen weer worden ingediend bij DUS-I, via een digitaal aanvraagformulier.

Lees meer…

Deel dit bericht: