In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws

De Subsidieregeling Lerarenbeurs stelt bevoegde leraren in staat een geaccrediteerde bachelor- of masteropleiding te volgen om daarmee hun kwalificatieniveau te verhogen.

De leraar ontvangt subsidie voor studie- en eventuele reiskosten. De werkgever kan subsidie krijgen om de leraar studieverlof te verlenen en een vervanger aan te stellen.

Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 juni. Let op: de aanvragen worden afgehandeld op basis van binnenkomst.

Informatie: Helpdesk, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, helpdesk@vosabb.nl

Delen