In Bedrijfsvoering, Bekostiging, Bestuur en management, Financiën, HRM beleid, Kwaliteit en excellentie, Nieuws, Politiek, Tweede kamer

Leraren kunnen een studie moeilijk combineren met hun werk en privésituatie. Dat zegt onderwijsminister Arie Slob naar aanleiding van vragen uit de Tweede Kamer over een daling van het aantal aanvragen voor een Lerarenbeurs.

Volgens de minister is er geen eenduidige reden aan te geven waarom er minder aanvragen voor een Lerarenbeurs zijn ingediend. ‘Uit onderzoek blijkt dat leraren als drie grootste knelpunten melden het tijdbeslag van de studie, het moeilijk kunnen combineren van de studie met de privé-situatie en de beperkte tijd die de school beschikbaar stelt voor het volgen van een opleiding’, aldus Slob.

Dit jaar zijn er 10.779 aanvragen voor een Lerarenbeurs ingediend, waarvan er 8905 zijn toegekend.

Lerarenbeurs aanvragen

Leraren kunnen een Lerarenbeurs aanvragen voor een bachelor-, master- of postinitiële masteropleiding. Dit kan ook voor een premaster- of schakelprogramma dat voorafgaat aan een universitaire masteropleiding. De school kan subsidie krijgen om de leraar studieverlof te kunnen geven. Met de subsidie kan een vervanger worden aangesteld.

Lees meer… 

Delen