Het is een mooi idee om de pabo-opleiding afsluiten met een lerareneed. Een korte toespraak waarin de nieuwe leraar-in-spe belooft dat hij zich zal inzetten voor het onderwijs en de leerlingen. Hoe persoonlijker die eed is, hoe meer betekenis die zal hebben als startpunt van bewust leraarschap.

Het eerste idee voor een lerareneed komt van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), die het dit jaar invoert bij het afsluiten van de opleiding Leraar Basisonderwijs. De CHE wil dat  studenten zich met die eed ‘vanuit hun hart committeren aan een belofte van professionaliteit en integriteit’, staat op de website van CHE te lezen. De hogeschool heeft hiervoor een tekst ontworpen, die de studenten straks voorlezen bij de diplomauitreiking. De eerste zin is een belofte om als leraar ervaringen en talenten ‘zegenrijk’ in te zetten. De laatste zin wordt toegevoegd door de studenten zelf en moet gaan over de relatie tussen de levensbeschouwelijke identiteit en het leraarschap.

Het bericht zette ons aan het denken. Het idee is mooi, maar wij zouden nog een stapje verder willen gaan. Die lerareneed kan voor iedere pabostudent, en niet alleen die van de CHE, een belangrijk moment worden. Alleen: dan moet het geen voorgebakken tekst zijn die de student voorleest, maar een zelfgeschreven persoonlijke boodschap.

Elke pabo kan zijn studenten uitdagen om hun eigen lerareneed te schrijven. Welke waarden vinden zij belangrijk in het onderwijs? Hoe kunnen zij hun eigen specifieke talenten inzetten voor een optimale ontwikkeling van hun leerlingen? Hoe kunnen ze het beste aansluiten bij de diversiteit aan talenten van kinderen en het beste daaruit naar boven halen?

Dit te moeten verwoorden in een persoonlijke lerareneed, zet jonge mensen aan tot nadenken over hun toekomstige rol in het onderwijs en hun professionele mogelijkheden om jonge kinderen tot bloei te brengen.

Dit hogere doel uitspreken geeft een diepere betekenis aan het ritueel van de diploma-uitreiking. Later in hun leven kunnen ze nog eens teruggrijpen op hun eigen formulering van toen en zien hoe ze die in de praktijk brengen. Zo wordt het leraarschap echt iets van henzelf.

Deel dit bericht: