Als alle deeltijders vier uur per week meer gaan werken, zijn de personeelstekorten in Nederland vrijwel opgelost. Dat meldt Pricewaterhouse Coopers (PwC) op basis van eigen onderzoek.

‘Door deeltijdwerkers te stimuleren hun wekelijks aantal uren met vier uur te verhogen, kunnen we ongeveer 425.000 fte’s aan de arbeidsmarkt toevoegen’, zo meldt onderzoeker Bastiaan Starink van PwC. Als ook nog eens 29% van de deeltijders voltijds gaat werken, is het personeelstekort in Nederland volgens hem helemaal opgelost.

Andere maatregelen die kunnen bijdragen aan het oplossen van de personeelstekorten, zijn volgens PwC een hogere participatie van oudere werknemers, mensen met een arbeidshandicap en nieuwkomers, de inzet van gepensioneerde vrijwilligers en om- en bijscholing.

Veel deeltijders in onderwijs

Twee op de drie mensen met een pedagogisch beroep (66,2%) werkten vorig jaar in deeltijd, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat in het onderwijs relatief veel mensen in deeltijd werken, hangt samen met het feit dat het een sector is met veel vrouwen. Die hebben over het algemeen minder uren betaald werk dan mannen. Gerekend over de gehele beroepsbevolking werkt 70% van de vrouwen in deeltijd. Bij de mannen is dat 28%.

Omar Ramadan, voorzitter van het college van bestuur van Stichting Sophia Scholen in de Duin- en Bollenstreek en lid van het algemeen bestuur van de PO-Raad, pleitte onlangs voor een inperking van het eenzijdige recht op deeltijdarbeid. Er is volgens hem een cultuurverandering nodig ‘waarin de schooljuf haar baan niet zo maar halveert’, aldus Ramadan in een opiniestuk in NRC.

In het licht van de krapte op de arbeidsmarkt adviseert de Sociaal-Economische Raad (SER) om het voor onder anderen leraren aantrekkelijker te maken om meer uren te gaan werken. Werkgevers krijgen van de SER het advies om in te zetten op duurzame inzetbaarheid, bijvoorbeeld door een betere begeleiding van starters.

Lees meer…

Deel dit bericht: