Het lesmateriaal in het voortgezet onderwijs is sinds de invoering van de Wet gratis schoolboeken (WGS) duurder geworden, meldt Verus.

In het evaluatierapport Gratis maakt nog niet goed(koop), dat staatssecretaris Sander Dekker van OCW begin september naar de Tweede Kamer stuurde, staat dat de kosten per leerling voor lesmaterialen sinds de invoering van de WGS in 2008 constant blijven.

Verus weerspreekt dat op basis van een eigen analyse. De profielorganisatie voor christelijk onderwijs merkt daarbij op dat de marktwerking voor leermiddelen onvoldoende is, omdat vrijwel alle scholen afhankelijk zijn van de twee grootste leveranciers.

Lees meer…

Deel dit bericht: