De fusietoets in het primair en voortgezet onderwijs blijft bestaan, nu de Eerste Kamer de afschaffing ervan onlangs heeft tegengehouden, maar het blijft de lichte toetsing zoals die sinds april 2018 van kracht is.

De lichte toetsing werd beschouwd als een voorstadium voor de definitieve afschaffing van de fusietoets in het funderend onderwijs, zoals het kabinet had voorgenomen. De Tweede Kamer ging akkoord met het mede door VOS/ABB gesteunde wetsvoorstel dat dit zou regelen, maar de Eerste Kamer verwierp het onlangs.

Dit betekent dat de fusietoets blijft bestaan, maar we keren niet terug naar de oude situatie toen de uitgebreide toets nog moest worden doorlopen. Dit was niet alleen buitengewoon tijdrovend, maar kon ook leiden tot een afkeuring nadat alle partijen een zorgvuldig traject hadden doorlopen. Dit was voor scholen en schoolbesturen vaak reden om niet aan een fusie te beginnen, met het risico dat het onderwijsaanbod in met name krimpregio’s kon verschralen.

De lichte toets houdt kort gezegd in dat DUO toetst of de fusie-effectrapportage compleet is en of er instemming is van de betrokken medezeggenschapsraden.

VOS/ABB kan scholen en schoolbesturen begeleiden bij fusietrajecten. Voor meer informatie over wat VOS/ABB voor u kan betekenen, neemt u contact op met de Onderwijsjuristen van VOS/ABB: 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl.

 

Deel dit bericht: