De Raad van State buigt zich over een voorstel om algemene ledenvergaderingen mogelijk te maken via livestream. Naar verwachting zal dit voorstel medio april in de Tweede Kamer liggen.

Het voorstel komt van de ministers Sander Dekker van Rechtsbescherming en Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. De ministerraad ging er onlangs mee akkoord. Het moet het tijdelijk mogelijk maken om onder andere bij algemene ledenvergaderingen via elektronische middelen te communiceren. Het voorstel staat in het kader van de coronacrisis. Het is onder de huidige omstandigheden immers onwenselijk om voor een ALV fysiek bij elkaar te komen.

Het bestuur van rechtspersonen kan straks bepalen een algemene ledenvergadering te houden via livestream (audio of video). Voorwaarde is wel dat de leden tijdens de vergadering of van tevoren vragen kunnen indienen. Die moeten uiterlijk op de vergadering zelf worden beantwoord.

Mocht een lid niet optimaal hebben kunnen deelnemen aan zo’n vergadering, dan zijn de genomen besluiten toch rechtsgeldig.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: