De vakbonden stellen dat de oproep van PO Front om op 27 juni een uur later te beginnen geen oproep tot een staking is en dat er daarom sprake zal zijn van loondoorbetaling. De Onderwijsjuristen van VOS/ABB leggen uit hoe het zit.

De bonden spreken van een ‘prikactie’. Met name in de media en bij schoolbesturen zou ten onrechte het beeld zijn ontstaan dat er die dag gestaakt gaat worden. Het zou geen oproep tot een werkonderbreking zijn, maar tot ‘een andere invulling van één uur lesgeven’, met als gevolg dat de school een uur later open zal gaan. ‘Hoe dat uur wordt ingevuld is aan het team, de schoolleiding en het bestuur’, meldt CNV Onderwijs.

‘Omdat er geen sprake is van een werkonderbreking of staking kan er dus ook geen sprake zijn van inhouding van salaris. Er wordt gewoon gewerkt. Er wordt alleen geen les gegeven’, aldus de bond, die ook stelt dat ‘het niet de bedoeling (is) dat teamleden voor de opvang van leerlingen zorgen’.

Het werk kan volgens PO Front bijvoorbeeld bestaan uit het dichthouden van de deuren, praten met ouders of een extra teamvergadering.

Loondoorbetaling?

De Onderwijsjuristen van VOS/ABB wijzen erop dat de oproep van PO Front en de vakbonden om over te gaan tot actie, lijkt te zijn gericht aan zowel de schoolbesturen als de werknemers. Of salaris moet worden ingehouden, is afhankelijk van hoe de actie door schoolbesturen en werknemers wordt opgepakt.

Hierin kunnen twee situaties worden onderscheiden:

  1. Het schoolbestuur geeft gehoor aan de oproep van PO Front en de vakbonden om een actie te organiseren. De school gaat een uur later open, maar de werkgever draagt de werknemers in dat uur andere werkzaamheden op. In dat geval bestaat er, zoals de bonden stellen, recht op salaris. De werknemers blijven in deze situatie immers werken in opdracht van de werkgever (het schoolbestuur).
  2. Het schoolbestuur geeft geen gehoor aan de oproep van de bonden en laat de werknemers zelf bepalen of zij meedoen aan de actie. In dat geval voeren de werknemers in het actie-uur geen werkzaamheden uit in opdracht van hun werkgever. In dat geval bestaat er geen recht op salaris. Let op: het maakt hierbij niet uit of het schoolbestuur zijn steun voor de actie heeft uitgesproken.

Recht op opvang

De Onderwijsjuristen benadrukken ook dat ouders die hun kind niet een uur later willen of kunnen brengen, altijd recht hebben op opvang. De schoolbesturen hebben wat dit betreft zorgplicht. Het is wel zo dat een financiële bijdrage aan de ouders kan worden gevraagd, omdat de opvang kan worden gezien als voorschoolse opvang. Let op: dit kán zo worden gezien. Er kan ook worden besloten om geen financiële bijdrage te vragen.

Het maakt bij het recht op opvang, waarvoor ouders mogelijk moeten betalen, niet uit of er sprake is van een staking, een (prik)actie of wat voor ander initiatief dan ook waardoor de school een uur later opengaat.

Minimale onderwijstijd

Een ander punt kan zijn, dat de school geen marge-uren meer heeft. Door de actie/werkonderbreking/staking van een uur kán het zijn dat de school niet meer voldoet aan de minimale onderwijstijd. Als dat het geval is, moet het uur worden ingehaald.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: