Het is de sociale partners in het primair onderwijs niet gelukt om op de deadline van 1 april afspraken te maken voor een nieuwe cao. Het blijft vooralsnog hangen op het dichten van de ‘loonkloof’ met het voortgezet onderwijs.

In een gezamenlijke verklaring van de PO-Raad en de onderwijsvakbonden staat dat er ‘constructief’ overleg is met het ministerie van OCW ‘om te komen tot de inhoud en middelen voor een nieuwe cao waarin de loonkloof is
gedicht’. In het regeerakkoord is de intentie uitgesproken dat de lonen in het primair onderwijs moeten worden gelijkgetrokken met die in het voortgezet onderwijs, maar kennelijk is daar (nog) niet voldoende geld voor.

Deel dit bericht: