De loonkosten per gewerkt uur zijn in het onderwijs in 2015 met 2,6 procent relatief sterk gestegen, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het onderwijs is een uitzondering, want gemiddeld genomen over alle sectoren stegen de loonkosten per gewerkt uur vorig jaar slechts met 0,6 procent. Dit was de kleinste stijging sinds 1996. In enkele bedrijfstakken daalden de loonkosten zelfs.

De stijging van de loonkosten per gewerkt uur was vorig jaar het grootst in de bedrijfstak informatie en communicatie: 2,9 procent. Ook in de zorg en in het onderwijs was de loonkostenstijging relatief groot met beide 2,6 procent.

In de zorg en het onderwijs stegen de lonen per gewerkt uur sterk, maar zijn de werkgeverspremies gedaald.

Lees meer…

Deel dit bericht: