Het onderwijs was vorig jaar de bedrijfstak met de sterkste stijging van de cao-lonen, meldt het Centraal Bureau voor de Statsitiek (CBS).

De cao-lonen in het onderwijs stegen vorig jaar met 5,2%. In het vierde kwartaal liep de loonontwikkeling op naar 7,0%. De sterke stijging komt onder andere doordat de lonen in het primair en het voortgezet onderwijs gelijkgetrokken zijn, meldt het CBS.

De bedrijfstak vervoer en opslag was met 4,6% de tweede grootste stijger in 2022. In de bedrijfstakken landbouw, bosbouw en visserij en energievoorziening stegen de lonen het minst met respectievelijk 2,0 en 2,2%.

In 2022 stegen de cao-lonen gemiddeld met 3,25% ten opzichte van 2021. Dat was de grootste toename sinds 2008. De inflatie was echter flink hoger, waardoor de koopkracht afnam.

Lees meer…

Deel dit bericht: