De maatwerkbekostiging 2022 wordt niet verlengd. Dit betekent dat in 2023 voor zowel het primair als voortgezet onderwijs alleen de nieuwkomersbekostiging met de vier peildata (1 januari – 1 april – 1 juli – 1 oktober) geldt.

LOWAN, de landelijke organisatie voor ondersteuning van onderwijs aan nieuwkomers, betreurt het dat de maatwerkbekostiging met maandelijkse peildata niet wordt voortgezet. ‘Juist voor de grote instroom vanuit de vele tijdelijke noodlocaties zou deze regeling financieel een oplossing bieden’, aldus LOWAN.

Omdat met name het aantal Oekraïense leerlingen op een school snel kan veranderen, bood OCW de scholen de mogelijkheid om aanvullend maatwerkbekostiging aan te vragen. Hiervoor werden scholen gevraagd maandelijks (op de eerste dag van de maand) bij te houden aan hoeveel nieuwkomers ze lesgaven.

Het feit dat de maatwerkbekostiging niet wordt verlengd, zet in 2023 extra druk op de schoolbesturen. De toestroom van vluchtelingen uit Oekraïne zal immers naar verwachting ook in het nieuwe jaar doorgaan.

Meer informatie primair onderwijs

Meer informatie voortgezet onderwijs

Deel dit bericht: