Voor scholen voor primair onderwijs kan vanaf 1 juli maatwerkbekostiging worden aangevraagd voor onderwijs aan nieuwkomers. Voor scholen voor voortgezet onderwijs kan dat al vanaf 1 juni.

De reguliere nieuwkomersbekostiging is op kwartaalbasis, met vier peildata per jaar. Grote stijgingen en dalingen van het aantal leerlingen tussen deze peildata kunnen ervoor zorgen dat de nieuwkomersbekostiging niet toereikend is. Hiervoor is maatwerkbekostiging, waarvoor achteraf een aanvraag kan worden ingediend.

De maatwerkbekostiging geldt voor heel 2022 en is opgedeeld in twee tijdvakken:

Primair onderwijs

  • 1 april t/m 31 juli: aanvraag indienen na 1 juli
  • 1 augustus t/m 31 december: aanvraag indienen na 1 december

Voortgezet onderwijs

  • 1 april t/m 30 juni: aanvraag indienen na 1 juni
  • 1 juli t/m 31 december: aanvraag indienen na 1 december

Voor deze maatwerkbekostiging is het van belang dat scholen bijhouden aan hoeveel nieuwkomers zij op de 1e dag van élke maand onderwijs verzorgen. Op basis van die aantallen wordt bepaald of maatwerkbekostiging mogelijk is.

Meer informatie

Deel dit bericht: