De VO-raad ziet nog kansen voor het maatwerkdiploma, ook al heeft staatssecretaris Sander Dekker van OCW het negatieve advies daarover van de Onderwijsraad omarmd.

De sectororganisatie noemt het advies van de Onderwijsraad eenzijdig. ‘In zijn advies redeneert de raad enkel vanuit nadelen en risico’s zonder de kansen en positieve effecten te onderzoeken en belichten. Het advies is daarmee eenzijdig en doet onvoldoende recht aan dit belangrijke onderwerp’, schrijft de VO-raad.

Het negatieve advies van de Onderwijsraad zou niet tot stand zijn gekomen na ‘weging van potentiële voor- en nadelen’, maar op basis van ‘een vaststaand uitgangspunt’.

Eerder had voorzitter Paul Rosenmöller van de VO-raad in Trouw al felle kritiek op voorzitter Henriëtte Maassen van den Brink van de Onderwijsraad. Hij noemde haar woorden die dezelfde krant daarvoor uit haar mond had opgetekend  ‘weinig wetenschappelijk’.

De VO-raad wijst erop dat de Tweede Kamer naar aanleiding van het negatieve advies uitleg wil van staatssecretaris Sander Dekker van OCW. De Kamer wil een brief van de staatssecretaris waarin hij aangeeft hoe hij de aangenomen motie over het mogelijk maken van een maatwerkdiploma gaat uitvoeren.

Lees meer…