Mogen scholen in Nederland leerlingen weigeren als die niet zijn gevaccineerd? Deze vraag is weer relevant nu de vaccinatiegraad afneemt en er in Eindhoven een uitbraak van mazelen is onder niet-gevaccineerde kinderen en ook kinkhoest weer de kop opsteekt.

In Duitsland geldt een vaccinatieplicht voor mazelen. Ouders die hun kind niet tegen de mazelen laten vaccineren, moeten rekenen op een boete die kan oplopen tot € 2.500.

De vaccinatieplicht in Duitsland volgde op een grote mazelenuitbraak in 2014 in Berlijn. Eén kind overleed aan die ziekte. Aanvankelijk waren vooral asielzoekers uit Servië, Bosnië en andere Balkanlanden door de epidemie getroffen. Later raakten ook veel andere niet-ingeënte inwoners van de Duitse hoofdstad besmet.

Een rechtbank in Berlijn bepaalde in 2015 dat het weren van leerlingen die niet zijn ingeënt, onder de in Duitsland wettelijk toegestane veiligheidsmaatregelen valt die scholen mogen nemen.

Geen grond om ongevaccineerde kinderen te weigeren

In Nederland kennen wij niet een veiligheidsmaatregel zoals die in Duitsland van kracht is. Dit betekent volgens de Onderwijsjuristen van VOS/ABB dat er voor scholen in Nederland geen grond is om kinderen die niet zijn gevaccineerd de toegang tot de school te weigeren.

Het is natuurlijk wel mogelijk om er bij ouders op aan te dringen een ziek kind niet naar school te laten gaan. Dat is in het belang van het herstel van het kind zelf en ter voorkoming van besmetting van andere leerlingen.

Vaccinatiegraad daalt, risico op uitbraken besmettelijke ziekten

Uit onderzoek van de GGD blijkt dat de vaccinatiegraad in Den Haag onder kinderen voor twaalf infectieziekten als mazelen, de bof, kinkhoest en polio met 10 procentpunt gedaald sinds 2020. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht is ook sprake van een daling.

In vier wijken in Den Haag wordt zelfs een vaccinatiegraad van tussen 59% en 69% gehaald, terwijl voor de zeer besmettelijke mazelen een vaccinatiegraad van 95% nodig is om uitbraken te voorkomen.

In Eindhoven in sprake van een uitbraak van mazelen. Ook kinkhoest steekt vaker de kop op nu minder kinderen tegen die ernstige ziekte zijn ingeënt. Het RIVM meldt dat in februari vier baby’s aan kinkhoest zijn overleden, terwijl dat eerder slechts zeer sporadisch voorkwam. Er is een toename van kinkhoest te zien in de grote steden en in de zogenoemde Bible Belt waar veel mensen wonen met een orthodox-christelijke achtergrond.

In het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen zitten inentingen tegen onder andere difterie, kinkhoest, tetanus, polio, bof, mazelen en rode hond. Kinderen kunnen ook gevaccineerd worden tegen het humaan papillonavirus (hpv), dat op latere leeftijd baarmoederhals-, anus- en peniskanker en ook genitale wratten kan veroorzaken.

Informatie: Onderwijsjuristen, 0348-405250 op werkdagen van 08.30 tot 12.30 uur, onderwijsjuristen@vosabb.nl

Deel dit bericht: