Beleidsmedewerker Marleen Lammers maakt namens VOS/ABB deel uit van het netwerk Krimp en Identiteit. Het netwerk is deze week voor het eerst bijeen geweest.

Het netwerk is bedoeld om ervaringen op het terrein van identiteitsontwikkeling bij samenwerking te delen, in verschillende delen van het land trends te signaleren en de kennis op dit gebied vergroten.

Het gaat onder andere over (in)formele samenwerkingsscholen en de vraag wat de samenwerking betekent voor de identiteit en het onderwijs op die scholen.

Het netwerk bestaat uit:

  • Marleen Lammers, beleidsmedewerker bij VOS/ABB
  • Dick den Bakker, directeur Onderwijs & Identiteit bij Verus (voorheen Besturenraad)
  • Wout Neutel, belangenbehartiger bij Verus (voorheen Besturenraad)
  • Erik Renkema, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Windesheim in Zwolle
  • Leendert Jan Parlevliet, docent godsdienst en levensbeschouwing aan de Hogeschool Zeeland in Middelburg
  • Henk Pol, manager bij het Centrum voor Levensbeschouwing in Leeuwarden
  • Cil Wigmans, lector aan de Stenden Hogeschool

Informatie: Marleen Lammers, 06-10946652, mlammers@vosabb.nl

Deel dit bericht: