De 34 scholen van Stichting Aves hebben verschillende achtergronden en geven elk op hun eigen manier vorm aan identiteit. Dat vertellen Kristiaan Strijker en Jos Timmermans als voorzitter respectievelijk lid van het college van bestuur van Aves in een interview met Verus, de profielorganisatie van het christelijk onderwijs.

Onder Aves vallen scholen in onder andere de gemeente Noordoostpolder. Het nieuwe land werd in de periode na de Tweede Wereldoorlog ingericht conform de verzuilde samenleving van toen. ‘Zo was er destijds overal een openbare, rooms-katholieke en protestants-christelijke basisschool’, legt Timmermans uit.

In 2010 zochten het openbare en katholieke schoolbestuur elkaar op voor samenwerking. Het protestants-christelijke schoolbestuur completeerde de samenwerking in 2019. Timmermans: ‘Identiteit heeft bij ons altijd op één gestaan. We willen dat de scholen, met hun directeuren, leraren, ouders en kinderen, zo lang mogelijk hun eigen identiteit behouden. Daarbij hebben we stevig ingestoken op ondersteuning van de identiteit van de scholen.’

Elke Aves-school heeft volgens Timmermans en Strijker een eigen onderwijsconcept en identiteit. ‘Het zijn allemaal kleine gemeenschappen binnen onze organisatie. De schoolteams en ouders ervaren dat ze hier ook zelf over gaan.’

Lees het hele verhaal bij Verus

VOS/ABB adviseert over de identiteitsbegeleiding van de openbare basisscholen die onder Aves vallen. Adviseur Tamar Kopmels was hier vier jaar lang bij betrokken, nu doet adviseur Alexandra Bronsveld dit vanuit VOS/ABB.
In 2014 begon VOS/ABB in samenwerking met het Centrum voor Vormingsonderwijs bij Aves een project om te komen tot nieuwe vormen van levensbeschouwelijk onderwijs waarin wereldburgerschap centraal staat. Dit project krijgt navolging bij de Stichting Eem-Vallei Educatief (STEV) en het Bestuur Openbaar Onderwijs Rotterdam (BOOR). Meer informatie staat op lerenoverlevensvragen.nl.

Deel dit bericht: