Structurele aandacht voor digitale geletterdheid in het onderwijs kan bijdragen aan gelijke kansen. Dat meldt het platform voor de informatiesamenleving ECP op basis van de Monitors Digitale Geletterdheid primair onderwijs en voortgezet onderwijs.

Uit deze monitors blijkt dat achterstandsleerlingen (leerlingen van wie de ouders een laag opleidingsniveau hebben) aanzienlijk lager scoren op digitale geletterdheid dan andere leerlingen. Leerkrachten van scholen voor primair onderwijs met 75% of meer achterstandsleerlingen geven hun leerlingen op een schaal van 0 tot 10 gemiddeld een 5,1 voor digitale geletterdheid. In het voortgezet onderwijs ligt dat met gemiddeld een 4,1 nog lager.

Geen aandacht voor digitale geletterdheid

Uit de monitors komt ook naar voren dat leerkrachten die lesgeven op een school met meer dan 75% achterstandsleerlingen relatief vaak geen aandacht besteden aan digitale geletterdheid. Ruim één op de vier leerkrachten van deze scholen doet daar helemaal niets mee.

Programmadirecteur Marjolijn Bonthuis van het ECP noemt dit zorgwekkend. ‘In een wereld die meer en meer digitaliseert, is het belangrijk dat scholen structureel aandacht besteden aan digitale geletterdheid. Vooral bij scholen met veel achterstandsleerlingen is de urgentie hoog’, benadrukt zij.

Lees meer…

Deel dit bericht: