Aan het curriculum van het primair en voortgezet onderwijs moet met spoed digitale geletterdheid worden toegevoegd, adviseert de Cyber Security Raad (CSR).

Het advies staat in het rapport Integrale aanpak cyberweerbaarheid, waarin de raad een alarmerend beeld schetst van de digitale veiligheid in Nederland. We moeten volgens de CSR ‘de krachten bundelen en werken aan één cyberweerbaarheidsstrategie met een meerjarenprogramma zodat we (…) ons kunnen wapenen tegen cyberaanvallen’.

In de volgende kabinetsperiode moet daar extra aandacht voor zijn en ook extra geld voor worden vrijgemaakt. De raad spreekt van een bedrag van 833 miljoen euro, bovenop de huidige uitgaven en budgetten voor cyberveiligheid.

Cyberveiligheid en onderwijs

Het primair en voortgezet onderwijs spelen volgens de CSR een belangrijke rol in het vergroten van de cyberveiligheid in ons land. Daarom zou digitale geletterdheid tot het curriculum moeten gaan behoren. De raad koppelt dat advies los van de algemene curriculumherziening, waarvan digitale geletterdheid deel uitmaakt.

Lees meer…

Deel dit bericht: