Dit jaar is 94,8% van de eindexamenleerlingen geslaagd. Dat is minder dan de 98,7% geslaagden in 2020, toen er vanwege corona geen centrale eindexamens waren, maar meer dan in de jaren daarvoor.

Uit de Examenmonitor 2021 blijkt dat er in 2021 net als in voorgaande jaren verschillen waren tussen de schoolsoorten. In vmbo-bb slaagden dit jaar gemiddeld de meeste leerlingen (99,2%), bij havo was het slaginspercentage het laagst (90,7%).

Onderwijsminister Arie Slob meldt in een brief aan de Tweede Kamer dat de  spreiding van de eindexamens over meerdere tijdvakken, een extra herkansingsmogelijkheid en de mogelijkheid om één vak weg te strepen voor de eindlijst (duimregeling) ‘passend zijn geweest bij de omstandigheden’. Hij doelt daarmee op de coronasituatie.

Minder examenleerlingen

Het aantal leerlingen dat in 2021 deelnam aan het eindexamen, was lager dan in voorgaande jaren (uiteraard met uitzondering van 2020, toen geen enkele leerling centraal eindexamen deed vanwege de coronacrisis).

Het lagere aantal eindexamenkandidaten hangt samen met de dalende trend van het aantal leerlingen in het voortgezet onderwijs als gevolg van demografische krimp. een andere factor is dat het slagingspercentage in 2020 erg hoog was. Daardoor deden relatief weinig leerlingen het laatste jaar over.

Lees meer…

Deel dit bericht: